750 ไอคอน ของ Google ที่สามารถโหลดเอาไปใช้ได้แบบฟรีๆ


รายละเอียดของไอคอน
  • ไฟล์ SVG มีความละเอียด 24px และ 48px
  • SVG and CSS sprites of all icons
  • ไอคอน 1x, 2x สำหรับใช้บนเว็บ (PNG)
  • ไอคอน 1x, 2x, 3x สำหรับใช้ใน iOS (PNG)
  • เป็นไฟล์ความละเอียดสูง Hi-dpi ทั้งหมด (hdpi, mdpi, xhdpi, xxhdpi, xxxhdpi) (PNG)
ตัวอย่างของไอคอน


รายละเอียดเพิ่มเติม : Material Design Icons

โหลดแบบเป็นไฟล์ .zip : material-design-icons-1.0.0


ความคิดเห็น