Stroke หรือ โรคหลอดเลือดสมอง #‎ShareToSaveALife          Stroke หรือโรคหลอดเลือดสมอง เป็นโรคหนึ่งที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตระดับต­้น ๆ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะแพทยศาสตร์ และภาคีเครือข่าย ได้ศึกษาวิจัยและหาแนวทางการช่วยเหลือผู้ป่วยกลุ่มนี้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ทันเวลา โดยการพัฒนา mobile app เพื่อให้ความรู้ ประเมินเบื้องต้น ให้ข้อมูลโรงพยาบาลที่ดูแลได้ และมีระบบช่วยเหลือผู้ป่วยหนักฉุกเฉิน ร่วมกับศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน

Android Phone

IOS iPhone

ปล.พอดีผมพึ่งมาเจอคลิปนี้ครับ เป็นคลิปที่ดีมากเป็นประโยชน์ต่อทุกคน จะได้รู้ว่าโรค Stroke หรือ โรคหลอดเลือดสมอง พอเวลามันเกิดจะมีอาการยังไง จะได้ช่วยคนรอบข้างหรือคนที่คุณรักได้ทัน :) #‎ShareToSaveALife #‎แชร์เพื่อช่วยชีวิต


  

ความคิดเห็น