Thai Romanization : โปรแกรมแปลงข้อความภาษาไทยเป็นคาราโอเกะ


          โปรแกรม Thai Romanization เป็นโปรแกรมแปลงข้อความภาษาไทยเป็น ภาษาอังกฤษแบบคาราโอเกะนี้ พัฒนาโดย คนไทย และ โปรแกรมนี้ก็ได้รับทุนสนับสนุนจาก ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ สกว. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปี 2546-2547 จึงทำให้การสะกดคำถูกต้องตามหลักนิยม 

          โดยวิธีใช้นั้นก็งายมาก แค่พิมพ์คำภาษาไทยที่ต้องการลงในช่อง Word จากนั้นโปรแกรม Thai Romanization ก็จะแสดงคำเป็นคาราโอเกะ ในช่องด้านล่างแบบ Real Time ให้เราเอง

สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงค์ด้านล่างเลย เป็นโปรแกรมฟรีครับ :)
-> ดาวน์โหลดโปรแกรม Thai Romanization <--


ความคิดเห็น

Unknown กล่าวว่า
ทำงาน
Unknown กล่าวว่า
ไม่ตรงเลย