โมเลนส์คิท 18-55 ของ Nikon ให้เป็นเลนส์มาโคร


วิธีทำ เลนส์คิท 18-55 Nikon ให้เป็นเลนส์มาโครขอบคุณคลิปสอนจาก Chuck Soverns

ขอบคุณภาพประกอบจาก Nikon Club Thailand
 

 

ความคิดเห็น