โค้ดป้องกัน การก๊อปปี้บทความ และรูปภาพบนเว็บ


โค้ดห้ามลากคุมดำ + ห้ามกด Ctrl+A,C

<script language="JavaScript1.2">
function disableselect(e){
return false
}
function reEnable(){
return true
}
//if IE4+
document.onselectstart=new Function ("return false")
//if NS6
if (window.sidebar){
document.onmousedown=disableselect
document.onclick=reEnable
}
</script>

โค้ดป้องกันการคลิกขวา

<script language=JavaScript>
<!--
var message="Do not click right..!!";
///////////////////////////////////
function clickIE() {if (document.all) {alert(message);return false;}}
function clickNS(e) {if
(document.layers||(document.getElementById&&!document.all)) {
if (e.which==2||e.which==3) {alert(message);return false;}}}
if (document.layers)
{document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);document.onmousedown=clickNS;}
else{document.onmouseup=clickNS;document.oncontextmenu=clickIE;}
document.oncontextmenu=new Function("return false")
// -->
</script>

***ถ้าจะไม่ให้ขึ้นขอความเตือนให้เอาโค้ดนี้ออก var message="Do not click right..!!"; 
คำว่า Do not click right..!! สามารถเปลื่ยนเป็นคำอื่นได้ตามต้องการ

เครดิต : https://www.dek-d.com/board/view/2090286/

ความคิดเห็น