การทำปุ่ม Subscribe YouTube ติด Blogger


1. ขั้นตอนแรกเลยให้เราเข้าไปที่เว็บ https://developers.google.com/youtube/youtube_subscribe_button

2. พอเข้าไปแล้วก็จะเจอกับหัวข้อ Options มีดังนี้


- Channel Name or ID: ช่องนี้จะให้ใส่ชื่อ Channel หรือ ID ของยูทูบของช่องเรา

- Layout: จะมีให้เลือก 2 อย่าง 1) แบบ default กับ 2) แบบ full

- Theme  จะมีให้เลือก 2 อย่าง 1) แบบ default กับ 2) แบบ dark

- Subscriber count: จะมีให้เลื่อก 2 อย่างเช่นกัน 1) แบบ default ( shown ) 2) แบบ hidden

- My application listens for button events. อันนี้จะเป็นช่องสี่เหลื่ยมให้ติ๊ก

*** สามารถลองเปลื่ยนค่าต่างๆ ดูได้มันจะแสดงผลด้านล่างให้ดูตาม Preview

3. เมื่อปรับค่าต่างๆ ได้ตามต้องการแล้ว ให้ก๊อป Code ด้านล่างแล้วนำไปใส่ Blogger ของเราได้เลย
   

ความคิดเห็น