กสทช. แจกคู่มือ Cyber Security สำหรับประชาชน


กสทช. แจกคู่มือ Cyber Security สำหรับประชาชน จะประกอบไปด้วย 9 บทด้วยกันมีดังนี้

1. เทคโนโลยีกับปัญหาความปลอดภัย

2. การใช้อินเทอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตให้ปลอดภัย

3. ระวังอันตรายเรื่องข้อมูลส่วนตัว

4. ระวังอันตรายเรื่องข้อมูลตำแหน่งที่อยู่

5. ระวังอันตรายจากการหลอกลวง รูปแบบต่างๆ

6. ระวัง! แอพพลิเคชนอันตราย

7. Chat, Comment, Like และ Share อย่างไรให้ปลอดภัย

8. ระวังอันตรายอื่นๆจากการออนไลน์ หรือใช้อุปกรณ์ไม่เหมาะสม

9. ระวังผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม  

สามารถโหลดคู่มือที่ที่นี่ --> Cyber Security ฉบับประชาชน

ความคิดเห็น