อัพเดทวินโดว์อุดช่องโหว่ ป้องกันมัลแวร์ WannaCry สำหรับคนที่โหลดผ่านเว็บ MS ไม่ได้ Microsoft Security Bulletin MS17-010
อัพเดทวินโดว์อุดช่องโหว่ ป้องกันมัลแวร์ WannaCry สำหรับคนที่โหลดผ่านเว็บ MS ไม่ได้

Win 2003 -> https://drive.google.com/file/d/0B54NCVJNX5IXWVRvMTd5MEl5WFU/view?usp=sharing

Win Xp -> https://drive.google.com/file/d/0B54NCVJNX5IXSUlBMnBqTnlZUjA/view?usp=sharing

Win 7 -> https://drive.google.com/file/d/0B54NCVJNX5IXWTRNZFVkQjFieFU/view?usp=sharing

Win 8 -> https://drive.google.com/file/d/0B54NCVJNX5IXbFlDY0wxek1DZmM/view?usp=sharing

Win 8.1 -> https://drive.google.com/file/d/0B54NCVJNX5IXcFRfeE9lNlpadkU/view?usp=sharing

Win 2008 -> https://drive.google.com/file/d/0B54NCVJNX5IXR05iN0RCVDRaeGs/view?usp=sharing

Win 2008 R2 -> https://drive.google.com/file/d/0B54NCVJNX5IXTFNzVExJRks3LXM/view?usp=sharing

Win 2012 -> https://drive.google.com/file/d/0B54NCVJNX5IXa0NpOWNYSnpfenM/view?usp=sharing

Win 2016 -> https://drive.google.com/file/d/0B54NCVJNX5IXY3o1NW5rSF9wRUE/view?usp=sharing

Win 10 -> https://drive.google.com/file/d/0B54NCVJNX5IXQy1yUjZMVnJzaVk/view?usp=sharing

Win 10 1511 -> https://drive.google.com/file/d/0B54NCVJNX5IXQTYtblYtRHo5cDQ/view?usp=sharing

Win 10 1607  -> https://drive.google.com/file/d/0B54NCVJNX5IXOW5ZbU5qNUtHb3M/view?usp=sharing

-----------------------------------------------------------

เครดิต : Socoman

ความคิดเห็น