วิธีแก้ SJCAM S6 LEGEND เปิดไฟล์ RAW ใน Lightroom ไม่ได้


วิธีแก้ SJCAM S6 LEGEND เปิดไฟล์ RAW ใน Lightroom ไม่ได้ 

1. ก่อนอื่นเลยให้เราไปโหลดโปรแกรม SJCam_raw2dng ที่ https://sjcam.com/sjcam-raw-v1-2-0/

2. เมื่อโหลดมาเสร็จให้เข้าไปเปิดไฟล์ชื่อ converter.exe 


3. พอเปิดมาแล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้ จะมีปุ่มที่สำคัญอยู่ 3 ปุ่มทางด้านขวาดังนี้


3.1 Source folder เลือกโฟรเดอร์ไฟล์ RAW ของ SJCAM ที่จะต้องการแปลง

3.2 Destination folder เลือกโฟรเดอร์ที่ต้องการเก็บไฟล์เมื่อแปลงเสร็จแล้ว

3.3 Covert ปุ่มกดสำหรับแปลงไฟล์ เมื่อเลือกไฟล์ที่ต้องการแปลงแล้วเลือกที่เก็บไฟล์เสร็จแล้วก็ให้มากดปุ่มนี้


ความคิดเห็น