MEmu ตั้งค่าปุ่ม เล่น ROV บนคอม


MEmu ตั้งค่าปุ่ม เล่น ROV บนคอม

1. อันดับแรกเลยให้เราเข้าเกม ROV แล้วเข้าไปที่ แคมป์ฝึก เลือกทดสอบฮีโร่ เพื่อที่จะเข้่้าไปตั้งค่าปุ่มก่อนที่จะเล่น ROV

2. เมื่อเลือกฮีโร่ ตามที่เราต้องการแล้วจะเข้ามาในหน้าที่จะเล่น ให้กดอัพเกรด ดังหมายเลข 2.1 สามครั้ง เพื่อให้ปุ่มอัพสกิลขึ้นมาให้ครบ แล้วให้กดที่ +1000 เหรียญ ดังหมายเลข 2.2 สามครั้ง เพื่อให้ปุ่มซื้อของขึ่นมาให้ครบ จากนั้นให้ไปกดที่ Key Mapping ด้านข้าง ดังหมายเลย 2.3


 3. พอกดมาแล้วจะเจอปุ่มให้เราเอาไปตั้งค่าต่างๆมากมาย ให้เรากดที่ปุ่มดังหมายเลข 3.1 มาใส่ตามลูกศร เสร็จแล้วก็ให้นำปุ่มตามหมายเลย 3.2 ไปว่างตามจุดต่างๆที่เราใช้ดังภาพ


4.เมื่อใส่ปุ่มตาม 3.2 เสร็จแล้วให้เราไปคลิกที่ปุ่มนั้นๆ แล้วกดอักษรตามที่เราต้องการปุ่นแป้นคีย์บอร์ด เพื่อที่ใช้ในการกดเล่น ดังตัวอย่างปุ่มที่ใส่ดังภาพ จากนั้นไปกดปุ่มตามหมายเลข 4.1 เพี่อทำการ Save


5. พอกดมาแล้วให้เลือกเป็น Save as แล้วตั้งชื่อตามที่ต้องการ ในที่นี้ขอตั้งชื่อว่า ROV แล้วกด Save เท่านี้ก็อันเสร็จสำหรับการ ตั้งค่าปุ่ม เล่น ROV บนคอมความคิดเห็น