สอนตัดฉากเขียว (Green Screen) แบบง่ายมากๆ ใน Premiere Pro CCสอนตัดฉากเขียว (Green Screen) แบบง่ายมากๆ ใน Premiere Pro CC

1. อันดับแรกให้ไปที่แถบ Effects

2. แล้วไปที่โฟลเดอร์ Video Effects

3. หาโฟลเดอร์ Keying

4. หาคำว่า Ultra Key

5. ให้คลิกลาก Ultra Key ไปใส่ที่วีดีโอ Green Screen ของเรา

6. ไปที่แถบ Effect Controls

7. เลื่อนหา FX Ultra Key

8. ที่ Key Color จะมีที่ดูดสีอยู่

9. ให้คลิกที่ดูดสี ไปจิ้มที่สีเขียวที่วีดีโอ Green Screen ของเรา

10. เท่านี้เราก็ได้ตัดฉากเขียวออกไป สำเร็จแล้ว

ความคิดเห็น

Unknown กล่าวว่า
สอบถามทำไม ใช้ Ultra Key แล้ว export งานออกมาแล้วตรงที่ใช้Ultra Keyไม่มีภาพออกมาคะ มีแต่เสียงค่ะ