เติมเงินจาก K PLUS (ธนาคารกสิกรไทย) เข้า Rabbit LINE Pay


เติมเงินจาก K PLUS (ธนาคารกสิกรไทย) เข้า Rabbit LINE Pay 

1. ให้เข้าไปที่แอพ K PLUS เลือก เติมเงิน


2. จากนั้นก็กดเลือกไปที่ Rabbit LINE Pay


3. ในหน้านี้จะแยกเป็น 2 ส่วน คือ


          3.1 หมายเลขอ้างอิง ให้เข้าไปเอาที่ Line ของเรา เลือกไปที่ KASIKORNBANK จะเจอกับ Reference No ให้เอาตัวเลขนี้ไปใส่ใน แอพ K PLUS ช่อง หมายเลขอ้างอิง


          3.1 จำนวน ก็ให้ใส่ จำนวนเงินที่เราต้องการจะเติมเข้าใน Rabbit LINE Pay เมื่อใส่เสร็จกดต่อไป

4. จากนั้นจะมีช่องให้ใส่ บันทึกช่วยจำ ใส่เสร็จ กดยืนยัน

 5. ถ้าขึ้นหน้าแบบนี้แสดงว่า เราทำรายการสำเร็จแล้ว


6. กลับไปที่แอพ Line ก็จะเห็นว่า เงินที่เราเติมจา่ก K PLUS (ธนาคารกสิกรไทย) เข้ามาที่ Rabbit LINE Pay แล้ว :)


ความคิดเห็น